تبلیغات
تکنولوژیست ها - لیست ست های جراحی-1

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 26 بهمن 1391

جنرال ظریف

تعداد

مشخصات کالا

ردیف

1

قیچی استاندارد 5/14

1

1

قیچی متسن بام – فینو کرو 5/14

2

1

قیچی ظریف کرو 12

3

1

پنست آدسون بی دندانه 12

4

1

پنست آدسون با دندانه 12

5

1

پنست سمکین با دندانه 15

6

4

پنس بیبی موسکیتو هارتمن کرو 10

7

3

پنس موسکیتو هالستد کرو 5/12

8

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم 5/12

9

2

پنس موسکیتو هالستد مستقیم دندانه دار 5/12

10

1

پنس جمینی (رایت انگل ) 14

11

5

پنس شان بکهاوس 11

12

1

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر 18

13

1

سوزنگیر مایو – هگار 14

14

1

سوزنگیر مایو – هگار 16

15

1

دسته بیستوری استاندارد 3

16

1

دسته بیستوری استاندارد 4

17

1

اکارتور سن – مولر 5/8*7 16 کند

18

1

اکارتور سن – مولر 5/8*7 16 تیز

19

1 SET

اکارتور فارابوف 12

20

1

پنس آلیس 4*5 15

21

1

پنس ببکاک 16

22

1

گیره وسایل 14

23ارسال توسط reza soltani
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ