تبلیغات
تکنولوژیست ها - آناتومی مچ پا - عروق و اعصاب

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 اسفند 1391

 شریان تیبیال خلفی بعد از عبور از زیر قوزک داخلی به کف پا رفته و به دو شاخه پلانتار خارجی و داخلی تقسیم شده و تغذیه بافت های کف پا را به عهده میگیرد.

شریان تیبیال قدامی از جلوی مچ پا عبور کرده و به پشت پا رفته و در آنجا نام خود را به شریان پشت پایی یا دورسالیس پدیس Dorsalis pedis عوض میکند.
شریان پرونئال از سطح خارجی مچ پا به پاشنه پا میرسد.

1599 2
                              تصویر بالا مسیر انتشار عروق اطراف مچ پا را نشان میدهد

1599 4
1599 3

                   تصاویر بالا عبور شریان تیبیال خلفی را از زیر قوزک داخلی و رفتن آن به کف پا را نشان میدهد

 

1599 1
1600

 
 تصویر بالا مسیر حرکت شریان تیبیال قدامی از جلوی مچ پا را نشان میدهد

 عصب تیبیال خلفی همراه با شریان تیبیال خلفی بعد از عبور از زیر قوزک داخلی به کف پا رفته و به اعصاب پلانتر خارجی و داخلی تقسیم میشود و حس کف پا و حرکت بسیاری از عضلات آنجا را تامین میکند. اعصاب پرونئال از سطح قدامی خارجی مچ پا عبور کرده و به پشت پا میروند و حس پشت پا را تامین میکنند.
طبقه بندی: ارتوپدی،  آناتومی، 
ارسال توسط purya farroxi
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ