تبلیغات
تکنولوژیست ها - مفصل

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 6 فروردین 1392

محلی که استخوان ها در کنار یکدیگر قرار گرفته اند را مفصل میگویند. از لحاظ کارکردی سه نوع مفصل در بدن انسان وجود دارد:

1- مفصل متحرک یا دی آرتروز Diarthrosis

2- مفصل نیمه متحرک یا آمفی آرتروز Amphiarthrosis

3- مفصل بدون حرکت یا سین آرتروزsynarthrosis

1- مفصل متحرک یا دی آرتروز Diarthrosis

در این نوع مفاصل دو استخوان تشکیل دهنده مفصل کاملا آزادانه در کنار یکدیگر حرکت میکنند مانند مفصل مچ دست یا زانو

 

2- مفصل نیمه متحرک یا آمفی آرتروز Amphiarthrosis

در این نوع مفاصل استخوان های تشکیل دهنده مفصل توسط بافتی دیگر به یکدیگر چسبیده اند و نمیتوانند به خوبی نسبت به هم حرکت کنند مانند مفاصل بین دو مهره کمری یا مفصل بین استخوان های تیبیا و فیبولا در ناحیه زانو

                                                                     1335 4

 

3- مفصل بدون حرکت یا سین آرتروز Synarthrosis

 در این مفاصل دو سر استخوان ها توسط غضروف یا رباط به هم متصل شده و عملا حرکتی بین دو استخوان وجود ندارد مثل مفصل بین استخوان های جمجمه

مفاصل متحرک یا دی آرتروز انواع گوناگون دارند که عبارتند از:

 

1- مفصل گوی و کاسه ای Ball and socket joint

در این مفاصل سر یک استخوان به شکل کره و سر استخوان دیگر به شکل یک کاسه است و این دو استخوان در یکدیگر فرو میروند مانند مفاصل ران و شانه. این مفاصل در همه جهات حرکت میکنند

  2- مفصل لولایی Hinge joint

 مانند لولا فقط در یک جهت اجازه خم و راست شدن را میدهد مانند مفاصل آرنج و زانو و مچ پا

   

3-مفصل محوری Pivot joint

 در این مفاصل یک استخوان حول محور مرکزی استخوان دیگر میچرخد مانند مفصل بین استخوان های زند زیرین و زبرین و یا مفصل بین مهره های اول و دوم گردن

4- مفصل لقمه ای Condyloid joint

 در این مفاصل انتهای یک استخوان که به شکل بیضوی و تخم مرغی است در حفره استخوان دیگر که آنهم بیضوی است میچرخد مانند مفصل مچ دست

     

 5-  مفصل لغزنده Sliding joint

 در این مفاصل دو استخوان مجاور بصورت محدودی در کنار هم کمی میلغزند. این استخوان ها در محل مفصل به توسط رباط های بسیار قوی به هم متصل شده و حرکت کمی دارند مانند مفاصل بین استخوانچه های مچ دست و یا مفصل بین استخوان ساکروم و ایلیوم در لگن

 

 6- مفصل زینی شکل Saddle joint

 دو استخوان مجاور در این مفاصل مانند زین اسب در هم فرو رفته اند مانند مفصل بین اولین متاکارپ و استخوان تراپزیوم در مچ دست

 

مفاصل متحرک یا دی آرتروز از قسمت های زیر تشکیل شده اند:

 

غضروف

 این بافت انتها های استخوان ها را پوشانده و موجب روان شدن حرکت دو استخوان نسبت به یکدیگر میشود

 کپسول مفصلی

 پرده یا کیسه ایست که دور تا دور مفصل را پوشانده است و در بالا و پاببن در محلی که غضروف تمام میشود محکم به استخوان میچسبد. کپسول مفصلی یکی از ساختمان هایی است که موجب نگه داشته شدن دو سر استخوان در محل مفصل در کنار هم میشود

 رباط یا لیگامان Ligament

 نوارهایی از بافت لیفی یا فیبرو و بسیار محکم هستند که در اطراف مفصل و بیرون کپسول مفصلی قرار گرفته و موجب پایداری مفصل میشوند. رباط ها مانع از حرکت مفاصل در جهات خاصی میشوند تا بدین وسیله موجب شوند تا مفصل فقط در جهت های معینی حرکت کند. در اغلب اوقات رباط ها به کپسول مفصلی چسبیده و جزئی از آن هستند

 لایه سینوویال Synivial membrane

 یک لایه سلولی ظریف است که سطح داخلی کپسول مفصلی را میپوشاند و وظیفه آن ترشح مایع سینوویال Synovial fluid است. مایع سینوویال مایع لزج و لغزنده ایست که در درون کپسول مفصل است و در بین سطوح مفصل موجب روان شدن لغزش غضروف ها بر روی هم میشود. این مایع همچنین غضروف مفصلی را هم تغذیه میکند

 منیسک Meniscus

 در مفصل زانو وجود دارد. از جنسی شبیه غضروف است و موجب افزایش پایداری مفصل شده و نقش جذب کننده شوک های ناشی از ضربات ناگهانی به مفصل را هم بازی میکند

   1335 3
طبقه بندی: ارتوپدی، 
ارسال توسط purya farroxi
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ